Utställningar sommaren 2010

Mina utställningar på Galleri Näset Rådmansö och på Galleri Svea i Gamla stan Stockholm var båda mycket uppskattade och välbesökta.

På Galleri Svea pågick utställningen endast en vecka men besöktes av ca 500 personer. Jag fick mycket positiva omdömen från utställningarna och i min gästbok tex ”profsigt och glatt”, ”härliga tavlor som sprider glädje.” En poet tyckte att porträtten gav en inre bild av människan. Några yrkesfotografer tyckte att djupet i mina tavlor var fantastiskt och skulpturerna var härliga. Försäljningen var god.